Polisen medicinska kontroller

Uppdaterad juni 2021 Kontrollera eventuella ändringar hos Polisen eller Plikt- och prövningsverket

Krav för antagning till polisskolan.

Till polisyrket finns en väg in = godkänd polisskola. Det finns olika inriktningar varav så kallad ”yttre tjänst” är vanligast. Av anställda på Polismyndigheten är ca 21.000 poliser och 13.000 st med civila tjänster. Följande gäller enbart för polisyrket.

 • Antagningsundersökningarna genomförs av Plikt- och Prövningsverket.
 • Baseras på läkarundersökning, medicinska kontroller, fysiologiska och psykologiska undersökningar/tester/intervjuer. Fördjupade undersökningar kan krävas vid svårbedömda tillstånd.
 • Undersökningarna och bedömningarna upprepas inte rutinmässigt. Om man misstänker att individen har drabbats av sjuklighet eller annars förlorat i funktionsförmåga övervägs omplacering inom polisen.

För mer information se länkarna nedan.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att antas till polisskolan

Krav i polisyrket

Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar.
Poliser får därför inte ha medicinska hälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av att man behöver ta mediciner regelbundet. Poliser får inte heller ha någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd som kan utgöra en fara för personen själv, för kollegor eller allmänheten.

Hinder för antagning till polisutbildning är:

Hälsotillstånd där arbetet som polis kan medföra en försämring av hälsotillståndet eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers hälsa och liv.
Hälsotillstånd av den art att den sökande inte klarar av att kunna genomföra ett arbetspass, eller förlängt sådant i skilda miljöer och under påfrestande förhållanden exempelvis utan eller begränsad möjlighet till vila, mat eller dryck.

Exempelvis:

 • Smittsam hepatit eller HIV utgör hinder.
 • Kvarvarande tumörsjukdom eller pågående behandling utgör hinder, Uppföljande kontroller skall vara avslutade vid friskförklaring.
 • Hjärt-/kärlsjukdomar till exempel högt blodtryck trots behandling över 160/95 utgör hinder.
 • Andningsorganens sjukdomar till exempel KOL, påverkan av astma (trots behandling), allergi som påverkar möjligheten att vistas i alla typer av miljöer utgör hinder.
 • Blodsjukdomar till exempel kronisk anemi (”blodbrist”) eller blodpropp/blödningssjukdomar utgör hinder.
 • Sköldkörtelsjukdom –besvär trots behandling utgör hinder.
 • Diabetes – insulinbehandlad utgör hinder.
 • Övervikt BMI > 33 kan utgöra hinder (individuell bedömning); Grav undervikt BMI <17 utgör hinder.
 • Matsmältningsorganens sjukdomar till exempel ulcerös colit, Crohns sjukdom, gallvägssjukdom utgör hinder.
 • Kronisk psoriasis på händer eller fötter är hinder.
 • Rörelseorganens sjukdomar till exempel reumatoid artrit, arbetsinskränkande artros, ryggsjukdomar med återkommande svår ryggvärk, tidigare skador som gett kvarvarande funktionsinskränkning utgör hinder.
 • Ögonsjukdomar till exempel glaukom, översynt >+8 D, närsynt <-9 D, defekt färgseende eller synfält och nattblindhet utgör hinder. Synskärpan på båda ögonen ska vara minst 0,1 utan glasögon och 0,8 med eventuella glasögon/linser.
 • Hörselnedsättning över 20 dB på sämsta örat utgör hinder.
 • Nervsjukdomar till exempel MS, TIA, polyneuropati, sömnstörningar utgör hinder (individuell bedömning). Utan medicinering varit fri minst 10 år från epileptiska anfall.
 • Psykiska funktionshinder till exempel schizofreni, ångest, depression, personlighets- eller beteendestörningar, ADHD, autism med flera. Just nu (sommaren 2021) håller man på att se över hur man ska ändra antagningskraven för de med NPF.
 • Missbruk utgör hinder – drogtester görs.

Hinder föreligger om följande funktionskrav inte uppfylles

 • Körkortsbehörighet (B enligt Transportstyrelsens kategorier).
 • Simkunnighetstest med livräddning (intyg krävs).
 • Minst medelgod fysisk kondition och muskelstyrka (testas).
 • Psykologiska krav på personlig mognad, grundtrygghet, vara lyhörd och flexibel, engagerad och ansvarsfull, tålmodig och noggrann, samt kommunikativ (psykologisk prövning).
 • Säkerhetsmedvetenhet.

Avslag på ansökan till polisutbildningen kan inte överklagas. Orsak till avslaget ges på begäran

En översyn av de medicinska kraven för polisutbildning pågår och förväntas vara klar under 2021.

För mer information

Se länkarna nedan eller kontakta Polismyndigheten via mail på: hr-kompetens@polisen.se

Senast ändrad 2021-08-13