Polisen medicinska kontroller

Regler giltiga juni 2020 Kontrollera ev. ändringar hos Polisen el. Plikt- och prövningsverket.

Krav för antagning till polisskolan.

Gäller alla personalkategorier med undantag för civila tjänster.

 • Antagningsundersökningarna genomförs av Plikt- och Prövningsverket.
 • Baseras på läkarundersökning, medicinska kontroller, fysiologiska och psykologiska undersökningar/tester/intervjuer. Fördjupade undersökningar kan krävas vid svårbedömda tillstånd.
 • Undersökningarna och bedömningarna upprepas inte rutinmässigt. Om man misstänker att individen har drabbats av sjuklighet eller annars förlorat i funktionsförmåga övervägs omplacering inom polisen.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att antas till polisskolan

Hälsotillstånd där arbetet som polis kan medföra en försämring av hälsotillståndet eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers hälsa och liv i arbetsutövningen.

Hälsotillstånd av den art att den sökande inte klarar av att kunna genomföra ett arbetspass, eller förlängt sådant i skilda miljöer och under påfrestande förhållanden exempelvis utan eller begränsad möjlighet till vila, mat eller dryck. 

 • Smittsam hepatit eller HIV utgör hinder.
 • Kvarvarande tumörsjukdom eller pågående behandling utgör hinder, Uppföljande kontroller skall vara avslutade vid friskförklaring.
 • Hjärt-/kärlsjukdomar tex högt blodtryck trots behandling över 160/95 utgör hinder.
 • Andningsorganens sjukdomar tex KOL, påverkan av astma (trots behandling), allergi som påverkar möjligheten att vistas i alla typer av miljöer utgör hinder.
 • Blodsjukdomar tex kronisk anemi (”blodbrist”) eller blodpropp/blödningssjukdomar utgör hinder.
 • Sköldkörtelsjukdom –besvär trots behandling utgör hinder.
 • Diabetes – insulinbehandlad utgör hinder.
 • Övervikt BMI > 33 kan utgöra hinder (individuell bedömning); Grav undervikt BMI <17 utgör hinder.
 • Matsmältningsorganens sjukd. tex ulcerös colit, Crohns sjukdom, gallvägssjukdom utgör hinder.
 • Kronisk psoriasis på händer eller fötter är hinder.
 • Rörelseorganens sjukd. tex reumatoid artrit, arbetsinskränkande artros, ryggsjukdomar med återkommande svår ryggvärk, tidigare skador som gett kvarvarande funktionsinskränkning utgör hinder.
 • Ögonsjukdomar tex glaukom, översynt >+8 D, närsynt <-9 D, defekt färgseende eller synfält och nattblindhet utgör hinder. Synskärpan på båda ögonen ska vara minst 0,1 utan glasögon och 0,8 med eventuella glasögon/linser.
 • Hörselnedsättning över 20 dB på sämsta örat utgör hinder.
 • Nervsjukdomar tex MS, TIA, polyneuropati, sömnstörningar utgör hinder (individuell bedömning). Utan medicinering varit fri minst 10 år från epileptiska anfall.
 • Psykiska funktionshinder tex schizofreni, ångest, depression, personlighets- eller beteendestörningar, ADHD, autism mfl.
 • Missbruk utgör hinder – drogtester görs.

Hinder föreligger om följande funktionskrav inte uppfylles

 • Körkortsbehörighet (B enligt Transportstyrelsens kategorier).
 • Simkunnighetstest med livräddning (intyg krävs).
 • Minst medelgod fysisk kondition och muskelstyrka (testas).
 • Psykologiska krav på personlig mognad, grundtrygghet, vara lyhörd och flexibel, engagerad och ansvarsfull, tålmodig och noggrann, samt kommunikativ (psykologisk prövning).
 • Säkerhetsmedvetenhet

Senast ändrad 2021-05-16