Arbetsmiljöverket medicinska kontroller

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera eventuella ändringar hos Arbetsmiljöverket

Medicinska Kontroller i arbetslivet enligt AFS 2019:3

  • Syftet är att minska risken för ohälsa /skada och ev. konsekvenser av detta för omgivningen.
  • Möjlighet att tidigt upptäcka tecken på sviktande hälsa el. funktionsförmåga på grund av arbetet.
  • Ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen och för utfärdande av ev. tjänstbarhetsintyg.
  • Det är i vissa fall lagkrav på tjänstbarhetsintyg för att sysselsättas med arbetsuppgiften där exponeringen förekommer. Krav på förnyat intyg vart 1-3:e år eller oftare om hälsan eller att provtagning visat tecken på hälsorisker.
  • Baseras på läkarundersökning, hälsokontroller och i vissa fall blodprover. Den undersökande läkaren avgör om medicinska hinder föreligger för att sysselsättas med arbetsuppgiften.
  • Arbetsmiljöverket preciserar inte vilka ohälsotillstånd, diagnoser eller bristande funktionsförmåga som utgör hinder för arbete vid resp. exponering. Detta överlämnas till den undersökande läkaren.
    Här ges några exempel på sådana ohälsotillstånd.

Krav på tjänstbarhetsintyg

Exponering

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk eller ev. förbud att sysselsättas med uppgiften

Allergiframkallande produkter

Krav på intyg från så kallad
Härdplastutbildning *

 

Diisocyanater 
(klassad  H334)

Byggnadsarbetare
Motorbranschen (lackerare, mekaniker)
Gjuteriarbete
Sjukvården (plastgipsning)

Lungsjukdomar tex
Astma, KOL;
Rökare;
Eksem

Organiska syranhydrider 
(klassad  H334)

Lackerare,
Golvläggare

D:o som ovan

Etyl-2-cyanoakrylat
Metyl-2-cyanoakrylat
>30 min/vecka ;    tex snabblim

Ögonfrans stylist
Verkstadsarbete

D:o som ovan

Isocyanater bildade vid termisk nedbrytning av kväveföreningar

Bilplåtslagare
Bilmekaniker
Medicinsk diatermi

D:o som ovan

Fibrosframkallande damm

Asbest (>50 tim/år)

Rivnings-/renoverings-arbetare, andra byggnadsarbetare t.ex. elektriker

Lungsjukdomar tex Astma, KOL; Rökare

Kvarts (>20 tim/vecka; >3 mån/år)

Sten-/stenkrossarbetare, Rivnings-/renoverings-arbetare, Betongarbetare

D:o som ovan

Vissa syntetiska oorganiska fibrer (>50 tim/år)

Industriugnsrengörare

D:o som ovan

Tungmetaller  - Blodprov

Bly (>10 tim/vecka <50 tim/år)  

Elektronikarbete, Elektronikåtervinning, Batteriarbetare
Glasblåsare/gravörer
Målare

Blodsjukdomar tex Anemi;
Gravid (risk för fosterskada)

Kadmium

Elektronikåtervinning

Nedsatt njurfunktion; Rökare

Kvicksilver

Elektronikåtervinning
Tandvårdspersonal

Nervsjukdomar/skador.
Gravid (risk för fosterskada)

Arbeten som innebär stor fysisk ansträngning

Klättring med stor nivåskillnad
(>13 meter)

Arbete vid master, stolpar,stegar, vindkraftsverk, träd (arborist)

Hjärt-/kärlsjukd. lungsjukd. med nedsatt lungfunktion el. fysisk arb.förmåga; Plötslig förlust av funktionsförmåga tex epilepsi, blodsockerfall; Balansstörning; Begränsad rörlighet; Vissa läkemedel; Substansmissbruk.

Rök-/kemdykning

Brandman
Brandförsvarsorganisationer har därutöver egna krävande tester med krav på prestationsförmåga, tex fysisk arbetsförmåga, livräddningsförmåga etc.

Hjärt-/kärlsjukd. lungsjukd. med nedsatt lungfunktion el. fysisk arb.förmåga; Plötslig förlust av funktionsförmåga tex epilepsi, blodsockerfall; Balansstörning; Begränsad rörlighet; Vissa läkemedel; Substansmissbruk.

Dykeriarbete i vatten

Dykare 

Merparten av somatiska och psykiska ohälsotillstånd utgör hinder. Utreds av dykerimedicinsk expertis enligt EDTC-standard.

 

 

 

 

 

 

Ej krav på tjänstbarhetsintyg

Exponering

Exempel på yrken eller arbetsuppgifter där exponeringen kan förekomma

Exempel på tillstånd som kan medföra stor skaderisk

Allergiframkallande kemiska produkter (H317 el H334)

Krav på intyg från så kallad
Härdplastutbildning *

Epoxiplast

Målare,
golvläggare, Reliningarbetare

Lungsjukdom
tex Astma,
KOL;
Rökare.
Eksem.

Formaldehydhartser

Målare,
Möbelsnickare, Träindustriarbetare 

D:o som ovan

Akrylater
Metakrylater

Tandvårdspersonal
Målare,
Lackerare
Nagelskulptörer

D:o som ovan

Övriga arbeten

 

Vibrerande handhållna

maskiner

Bygg-/anläggningsarbete, snickare, mekaniker trädgårdsarbetare,

Tandläkare/tekniker, Tatuerare

Raynauds sjukdom; Bindvävs-sjukdom; Köldskadade händer; Karpaltunnelsyndrom; Diabetes; Nikotinbrukare, Viss medicinering (betablockare).

Handintensivt arbete

Städare, Löpande-band arbete, Kassaarbete

Besvär i nacke/axlar, armar, händer

 

Nattarbete

> 3 tim mellan kl 22-06

Hälso-/sjukvårdsarbete, Blåljuspersonal, Fordonsförare (långfart), Skiftarbetare, Journalist

Sömnstörningar; Diabetes 1; Psykisk ohälsa; Substansmissbruk.

* Se Arbetsmiljöverkets AFS 2014:3 – Utbildning

Senast ändrad 2021-05-16