Strålsäkerhetsmyndigheten medicinska kontroller

Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera eventuella ändringar hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Gäller vid tillståndspliktig verksamhet vid bla:

  • Röntgendiagnostik inom sjukvård, tandvård, veterinärvård
  • Strålbehandling och nuklearmedicin inom sjukvård
  • Industriell radiografering
  • Hantering av kärnbränsle och radioaktiva ämnen och avfall mm-Gäller arbetstagare där risk att överstiga av SSM listade stråldosgränser inte kan försummas.
  • Gäller endast joniserande strålning (röntgen, alfa, beta, gamma),inte UV- eller IR-strålning.
  • Medicinsk kontroll skall genomföras årligen med utfärdande av tjänstbarhetsintyg.
  • Journalhandlingar skall sparas i 30 år eller tills personen har fyllt 75 år.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att få tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsbedömningen baseras på en hälsodeklaration, behörig läkares undersökning och bedömning om arbetstagarens hälsotillstånd tillåter att denne sysselsätts med de arbetsuppgifter som bedömningen avser. Läkaren bedömer om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att denne löper större risk än normalt att skadas av arbete med joniserande strålning eller att orsaka händelser med exponering av sig själv eller andra personer som följd.

Specifika hälsotillstånd som förhindrar tjänstbarhet är ej beskrivna.

Några exempel som ges är blodsjukdomar och diabetes, hudsjukdomar och neurologiska sjukdomar tex epilepsi samt psykiska sjukdomar och missbruk av alkohol eller narkotika.

Övrigt

Publikationer med kriterier för tjänstbarhet som vänder sig till icke-specialister finns ej för närvarande.

En handbok för läkare är under framtagande.

Kontaktinformation

E-post: registrator@ssm.se

Senast ändrad 2021-05-16