Försvarsmakten diskriminerar (inte längre?)

Diskrimineringsombudsmannen, DO har kommit fram till att personer med autism eller adhd diskrimineras då de sållas bort innan mönstringsprocessen. Enligt DO:s beslut står det uttryckligen att man inte får diskriminera vid mönstringen.

Claes Ivgren som är chef för generalläkaravdelningen hos Försvarsmakten säger att de ska åtgärda det som DO har kommenterat, och att man ska se till att även personer med diagnos kan inställa sig för individuell prövning.

Publicerad 2021-07-02