Värnpliktiga drabbas av hörselskador.

En rapport från Försvarsmedicincentrum visar att fler värnpliktiga drabbas av hörselskador. Man ser en ökning med 55 procent på tio år mätt per utbildningstimme. Bara mellan 2019 och 2020 har det skett en ökning med sju procent trots att man vet att det förekommer en underrapportering

De flesta hörselskadorna beskrivs vara vapenrelaterade. Björn Skoog, arbetsmiljöingenjör på Försvarsmedicincentrum, tror att det kan bero på någon form av kunskapsbrist kopplad till försämringar i utbildningen. Troligen handlar det bland annat om handhavandefel, som skulle kunna undvikas med bättre utbildning. Det kan vara att man inte har använt hörselskydd när det ska användas eller att hörselskyddet har hamnat i fel läge i kontakt med hjälm eller axelstöd för vapnet och så vidare säger han.

Eftersom hörselskydden har blivit bättre med åren så det borde inte bero på utrustningen. Björn Skoog tror att ett annat problem kan vara att tillräcklig hänsyn inte tas till hörselskador under övningar i fält.

Publicerad 2021-11-15