Skärmavbildning av artikel i tidningen vi lärare.

Rektorn på skolan har ansvar för att säkerställa att en riskbedömning gjorts för eleverna innan de släpps ut på APL

Tidningen yrkesläraren har uppmärksammat vår föreläsningsserie i höstas och bland annat fördjupat sig i webbinaret där Helena Fornstedt pratade om medicinska kontroller och olika risker på gymnasiernas yrkesprogram.

Artikeln i "Vi Lärare" handlar om hur viktigt det är att gymnasieskolor med yrkesprogram tar hand om elever med allergier och andra hälsoproblem. Den säger att skolorna måste vara noggranna med att kolla risker i skolan, så att elever inte blir sjuka för livet på grund av farliga kemikalier eller andra saker som kan vara farliga i skolan. Den berättar om elever som fått allergiska reaktioner eller astma för att skolan inte skyddat dem tillräckligt.

Artikeln poängterar att de som leder skolorna måste se till att eleverna är säkra och att eleverna och deras föräldrar vet om riskerna. Det är också viktigt att studievägledare vet om dessa risker så att de kan hjälpa och stödja elever som väljer dessa utbildningar.

Helena Fornstedt jobbar på Arbets- och miljömedicin i Uppsala och är en av de som även arbetar med den här webbplatsen. Hennes arbete är viktigt för gymnasieelever som funderar på att gå yrkesprogram, speciellt om de har allergier eller andra hälsoproblem. Helena fokuserar på att undersöka hur kemikalier och andra farliga saker på arbetsplatser och i skolor kan påverka människors hälsa, något som är viktigt för att elever och föräldrar ska kunna göra informerade val om utbildning och yrkesvägar.

Om du vill läsa hela artikeln finns den här: Vi Lärare - Yrkesprogram kan ge livslånga sjukdomar. (länk till artikeln).

Publicerad 2024-01-03

Senast ändrad 2024-01-03