Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke

Webinariet hölls online den 18 januari. Nu har vi lagt upp föreläsningsbilderna, svaren på de frågor som ställdes kommer snart att läggas upp.

Föreläsningsbilderna finns här (länk)