Skärmdump JobbaFriskNPF

JobbaFrisk NPF är online

För 15 år sen skapade Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) den första versionen av JobbaFrisk med information om hälsorisker i olika utbildningar och yrken i relation till olika hälsotillstånd. JobbaFrisk har sedan dess utvecklats och CAMM har vid olika tillfällen fått frågan om om vägledningsråd till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), med en önskan att informationen bör finnas i digital form. Nu finns den!

Jobbafrisk-NPF är en ny sajt för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som funderar på arbete eller studier. Webbplatsen riktar sig också till dig som arbetar med personer med NPF inför studie- och yrkesvägledning, eller är vårdnadshavare.

Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv samt rik information om vägledning av personer med NPF. Allt är baserat på vetenskaplig metod och väl dokumenterade fakta

JobbaFrisk NPF och Kunskapsöversikten (Studie- och yrkesvägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - en kunskapsöversikt och rekommenderad praxis) är del i projektet ”Digitalt kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ” som leds av Centrum för arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm (CAMM). 

Målet är att kunna ge evidensbaserad information om studie- och yrkesvägledning vid NPF i form av råd och praktisk guidning för studie- och yrkesvägledare för elever/studenter, vårdnadshavare, yrkeslärare och vårdprofessionen. Informationen ska innehålla fakta om NPF i relation till studier och arbetsliv som kan vara av vikt för hälsa och arbetsförmåga. JobbaFrisk NPF ska också innehålla information om faktorer som underlättar eller kan vara hindrande för sysselsättning och välmående på arbetetoch i skolan samt information om lämpliga stödinsatser. 

Välkommen att besöka JobbaFrisk NPF.