Polisen medicinska kontroller

Kontrollera eventuella ändringar hos Polisen eller Plikt- och prövningsverket

Det finns bara en väg till polisyrket - godkänd polisskola.

Det finns olika inriktningar och så kallad ”yttre tjänst” är vanligast. Av alla anställda på Polismyndigheten har ca 21.000 polisyrke och 13.000 andra (civila) tjänster. Följande gäller för polisyrket:

 • Antagningsundersökningarna till polisskolan utförs av Plikt- och prövningsverket.
 • Undersökningarna baseras på läkarundersökning, medicinska undersökningar, fysiologiska och psykologiska undersökningar/ tester samt intervjuer.
 • Undersökningarna och bedömningarna upprepas inte rutinmässigt. Om man misstänker att en anställd polis har drabbats av sjuklighet eller annars förlorat i funktionsförmåga övervägs omplacering inom polisen.

För ytterligare information kontakta Polismyndigheten

Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar. Poliser får därför inte ha ohälsotillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av att man behöver ta mediciner regelbundet. Poliser får inte heller ha någon sjukdom eller något medicinskt tillstånd som kan utgöra en fara för personen själv, för kollegor eller allmänheten.

Eventuella hinder för antagning till polisutbildning

Hälsotillstånd där arbetet som polis kan medföra en försämring av hälsotillståndet eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers liv och hälsa

Hälsotillstånd av den art att den sökande inte klarar av att genomföra arbetspass i skilda miljöer och under påfrestande förhållanden till exempel utan eller med begränsad möjlighet till vila, mat eller dryck.

Till exempel:

 • Hjärt-/kärlsjukdomar, till exempel högt blodtryck (över 160/95 trots behandling)
 • Andningsorganens sjukdomar, till exempel KOL, astmapåverkan (trots behandling), allergi som påverkar möjligheten att vistas i alla typer av miljöer.
 • Blodsjukdomar, till exempel kronisk anemi, blodpropp/ blödningssjukdomar.
 • Sköldkörtelsjukdom med besvär trots behandling.
 • Diabetes, insulinbehandlad.
 • Övervikt, BMI > 33 (individuell bedömning om övervikten är ett hinder)
 • Grav undervikt, BMI <17.
 • Matsmältningsorganens sjukdomar, till exempel ulcerös colit, Crohns sjukdom, gallvägssjukdom.
 • Rörelseorganens sjukdomar, till exempel reumatoid artrit, arbetsinskränkande artros, ryggsjukdomar med återkommande svår ryggvärk, tidigare skador med funktionsinskränkning.
 • Ögonsjukdomar, till exempel svårt nedsatt synskärpa, när-/ översynthet, defekt färgseende, synfält eller nattblindhet.
 • Hörselnedsättning.
 • Nervsjukdomar till exempel MS, TIA, polyneuropati, sömnstörningar, epilepsi.
 • Psykiska funktionshinder till exempel schizofreni, ångest, depression, personlighetsstörning.
 • Missbruk – drogtester görs.
 • Om man haft eller har neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, Autism eller annan). Man ska uppvisa ett läkarintyg från psykiater som beskriver eventuell problematik, medicinering och funktionsförmåga (socialt och i arbetet) samt prognos. För detaljer om läkarintyget se (PDF)

Hinder kan även föreligga om följande funktionskrav inte är uppfyllda

 • Körkortsbehörighet (B enligt Transportstyrelsens kategorier).
 • Simkunnighetstest med livräddning (intyg krävs).
 • Minst medelgod fysisk kondition och muskelstyrka (testas).
 • Krav på personlig mognad, vara lyhörd och flexibel, engagerad och ansvarsfull, tålmodig och noggrann, samt kommunikativ och säkerhetsmedveten (utreds).

Avslag på ansökan till polisutbildning kan inte överklagas. Orsak anges på begäran

Senast ändrad 2023-08-16