Myndigheters medicinska kontroller

Sammanställning över olika myndigheters Medicinska kontroller med redovisning för medicinska krav och krav på funktionsförmåga.

Den följande sammanställningen redovisar arbetsuppgifter där myndigheter ställer särskilda medicinska- eller funktionsförmågekrav på yrkesutövaren. I vissa fall gäller kraven redan för antagning till yrkesutbildning (Polis, Räddningstjänst, Försvarsmakten).

Sammanställningen redovisar de aktuella kraven. I vissa fall i detalj (vägtrafik hos Transportstyrelsen  Polisen). I några fall har myndigheten bedömt att detaljerad redovisning av kraven är opraktiskt då regelverket och kraven är extremt omfattande, vilket skulle kräva stort utrymme att redovisa i detalj (Dykning hos Arbetsmiljöverket, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart hosTransportstyrelsen –).

Arbetsmiljöverket preciserar inte medicinska krav. Däremot vid vilket riskabelt arbete som den medicinska kontrollen ska genomföras. Det är upp till den undersökande läkaren att bedöma om den undersöktes hälsa och förmåga är förenliga med kraven och riskerna i det arbetet.

Sammanställningen är uppdaterad juni - december 2021. Man bör i aktuella fall kontrollera med berörd myndighet om regelförändringar därefter skett. Det gäller bland annat regeländringar under 2021 för hur neuropsykiatriska funktionshinder (till exempel ADHD, Autism) ska bedömas vid ansökan förtill exempel utbildning till Polis, Räddningstjänst och Försvarsmakten.

För ytterligare förklaringar och information bör man kontakta berörd myndighet. Kontaktuppgifter vart man kan vända sig för myndighetskontaktFinns längre ner på sidan. Hänvisningar ges även till aktuellt regelverk.

AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling Föreskrifter