Livsmedelsverket

Regler giltiga juni 2021. Kontrollera eventuella ändringar hos Livsmedelsverket

Gäller för livsmedelsindustri, kökspersonal i storkök, restauranger med mera

Det finns enligt Livsmedelsverket inga krav på hälsokontroller eller läkarintyg gällande personer som arbetar med livsmedel.

Personer som lider av eller är bärare av en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller som till exempel har infekterade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré får däremot inte tillåtas att hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras, om det finns risk för direkt eller indirekt kontaminering. Alla personer som har sådana åkommor och som är anställda i ett livsmedelsföretag och som antas komma i kontakt med livsmedel skall omedelbart rapportera sjukdomen eller symtomen, och om möjligt deras orsaker, till livsmedelsföretagaren.

Yrken som kan beröras av dessa regler kan vara kock, servitris, barnomsorgspersonal.

Senast ändrad 2022-01-20