Strålsäkerhetsmyndigheten medicinska kontroller

Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM

Uppdaterad juni 2021  Kontrollera eventuella ändringar hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Gäller vid tillståndspliktig verksamhet vid bland annat:

  • Röntgendiagnostik inom sjukvård, tandvård, veterinärvård, djursjukvårdare.
  • Strålbehandling och nuklearmedicin inom sjukvård
  • Industriell radiografering
  • Hantering av kärnbränsle och radioaktiva ämnen och avfall med mera. Gäller arbetstagare där risk att överstiga av SSM listade stråldosgränser inte kan försummas.

Gäller endast joniserande strålning (röntgen, alfa, beta, gamma) Inte UV- eller IR-strålning.

Medicinsk kontroll skall genomföras årligen med utfärdande av Tjänstbarhetsintyg. Journalhandlingar skall sparas i 30 år eller tills personen har fyllt 75 år.

För mer information se: Strålskyddslagen 2018:396 kap 4, samt Strålskyddsmyndighetens föreskrift SSMFS 2018:1 kap 29.

Publikationer med kriterier för tjänstbarhet som vänder sig till icke-specialister finns ej för närvarande. En handbok för undersökande läkare är under framtagande.

För kontakt med Strålskyddsmyndigheten: registrator@ssm.se

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att få tjänstbarhetsintyg

Tjänstbarhetsbedömningen baseras på en hälsodeklaration, behörig läkares undersökning och bedömning om arbetstagarens hälsotillstånd tillåter att denne sysselsätts med de arbetsuppgifter som bedömningen avser. Läkaren bedömer om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att denne har större risk än normalt att skadas av arbete med joniserande strålning eller att orsaka händelser med exponering av sig själv eller andra personer som följd.

Specifika hälsotillstånd som förhindrar tjänstbarhet är ej beskrivna.

Några exempel som ges är blodsjukdomar och diabetes, hudsjukdomar och neurologiska sjukdomar, till exempel epilepsi, samt psykiska sjukdomar och missbruk av alkohol eller narkotika. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte nämnda.

Senast ändrad 2022-01-20